Online donatie

Eenmalige schenking


Doe een schenking aan Stichting Culturele Droomwevers!
Stichting Culturele Droomwevers heeft een culturele-anbi-status (algemeen nut beogende instelling); sinds 1 juli 2021 voldoet de stichting aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Donateurs van culturele anbi’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Voor hen geldt het volgende:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting

Uiteraard zijn eenmalige schenkingen zeer welkom!
Omdat Stichting Culturele Droomwevers een culturele-anbi-status heeft, is er een extra belastingvoordeel, omdat hiervoor een extra giftenaftrek geldt.
Doneren kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL17 INGB 0003 0116 61 t.n.v. Stichting Culturele Droomwevers, óf via de onderstaande donatiemodule.

Voor meer informatie en vragen over de mogelijkheden van een eenmalige schenking kunt u contact opnemen met de penningmeester van Stichting Culturele Droomwevers.
t: +31 - (0)20 420 52 10 en e: droomwevers@yahoo.com

 

1

KIES OF SELECTEER UW BEDRAG

2

U DONEERT ALS GAST

3

CHECKOUT

Mollie

Droomwevers bedanken:

Er zijn geen donateurs

“Droom groot. Breek muren af en zet ze aan de horizon.”

Mark Albion